Barnerett tar for seg rettsspørsmål som dreier seg om barns rettslige stilling. Dette er for å ivareta deres interesse, rettigheter og behov til omsorgspersoner. Som foreldre har man et ansvar, og ved seperasjon og skilsmisses kan man inngå en avtale om hvem som skal ha foreldreansvaret eller om det skal deles. Her kan det fort bli tvister om hvem av partene som skal ha den daglige omsorgen. Da bør man skaffe en advokat for å sikre at man kommer til enighet og sikrer det beste for barnet. Også andre situasjoner kan oppstå der man trenger advokat innen barnerett deriblant barnevernet.

For å finne en god advokat bør du ta kontakt med et advokatfirma eller en advokat som har spesialisert seg på barnerett saker. Dette kan du raskt gjøre gjennom våre skjemaer, så slipper du å lete rundt og ringe eller maile desperat til mange advokater. Barna er det kjæreste vi har, og det er en vanskelig situasjon. En advokat vil ta kontroll over situasjonen, rådgi deg og hjelpe deg å finne en løsning, eventuelt ta saken til domstolene.