Artikler

Vi har samlet sammen en flere artikler med råd og tips for de som er i en situasjon hvor de trenger en advokat. Her kan du lære mer om hvordan man velger riktig advokat.

Hva er familiegjenforening?

Familiegjenforening kalles også for familieinnvandring og familieetablering, altså handler det om at man ønsker at ektefelle, samboer eller barn også skal kunne bo i Norge. Avhengig av hvor man er fra, vil man kunne søke opp oppholdstillatelse,...

les mer

Når bør du søke advokathjelp?

Du bør søke om advokathjelp dersom du har havnet i en tvist som ikke lar seg løse på annen måte eller dersom du trenger juridisk rådgivning. De fleste vil på et eller annet tidspunkt i livet ha behov for rettshjelp av ulike årsaker. Det er nemlig ikke like...

les mer

Advokat for barnerett

Barnerett tar for seg rettsspørsmål som dreier seg om barns rettslige stilling. Dette er for å ivareta deres interesse, rettigheter og behov til omsorgspersoner. Som foreldre har man et ansvar, og ved seperasjon og skilsmisses kan man inngå en avtale om...

les mer