Hva er familiegjenforening?

Familiegjenforening kalles også for familieinnvandring og familieetablering, altså handler det om at man ønsker at ektefelle, samboer eller barn også skal kunne bo i Norge. Avhengig av hvor man er fra, vil man kunne søke opp oppholdstillatelse, oppholdskort for...

Når bør du søke advokathjelp?

Du bør søke om advokathjelp dersom du har havnet i en tvist som ikke lar seg løse på annen måte eller dersom du trenger juridisk rådgivning. De fleste vil på et eller annet tidspunkt i livet ha behov for rettshjelp av ulike årsaker. Det er nemlig ikke like lett å tyde...

Advokat for barnerett

Barnerett tar for seg rettsspørsmål som dreier seg om barns rettslige stilling. Dette er for å ivareta deres interesse, rettigheter og behov til omsorgspersoner. Som foreldre har man et ansvar, og ved seperasjon og skilsmisses kan man inngå en avtale om hvem som skal...