Familiegjenforening kalles også for familieinnvandring og familieetablering, altså handler det om at man ønsker at ektefelle, samboer eller barn også skal kunne bo i Norge. Avhengig av hvor man er fra, vil man kunne søke opp oppholdstillatelse, oppholdskort for familiemedlemmer eller bruke utlendingsdirektoratet s registreringsordning. Dersom du skal søke om familiegjenforening eller gifte deg med en utenlandsk statsborger, bør du ta kontakt med en advokat først. Deretter kan advokaten hjelpe deg å sende inn en søknad til myndighetene. Grunnen til at man bør ha en advokat er fordi regelverket for innvandring er komplisert, samt at det er mange fallgruver. I selve søknaden er det mye informasjon som skal oppgis og kriteriene er strenge. Ved feil i søknaden kan det gi store konsekvenser, og får man avslag er det ni måneders saksbehandlingstid. Med en advokat vil man unngå dette, samt sikre tilstrekkelig dokumentasjon i søknaden som er et av kravene og en vanlig fallgruve.