Advokat for barnerett

Barnerett tar for seg rettsspørsmål som dreier seg om barns rettslige stilling. Dette er for å ivareta deres interesse, rettigheter og behov til omsorgspersoner. Som foreldre har man et ansvar, og ved seperasjon og skilsmisses kan man inngå en avtale om hvem som skal...